מושב גאולים ת.ד 307 מיקוד 42820

09-8854589

09-8854585

keshatot@netvision.net.il